Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, RPO łódzkiego
Termin naboru wniosków

od 19.01.2018 do 28.05.2018

1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw, RPO łódzkiego
Termin naboru wniosków

od 30.05.2018 do 17.09.2018

czytaj więcej...


2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.1 Tereny inwestycyjne - 26.01.2018
Termin naboru wniosków

od 28.02.2018 do 13.04.2018

czytaj więcej...


2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ 2- zamówienia krajowe, Wiedza Edukacja Rozwój

Termin naboru wniosków
od 30.06.2017 do 29.09.2017

czytaj więcej...


2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców / 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków
od 8.08.2017 do 8.2.2018

czytaj więcej...


2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców / 2.3.4. Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków
od 16.05.2017 do 28.12.2017

czytaj więcej...


Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne

Termin naboru wniosków
od 2.05.2017 do 12.05.2017

czytaj więcej...


10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 1.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, RPO Łódzkiego

Termin naboru wniosków
od 28.02.2017 do 06.03.2017

czytaj więcej...


2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Termin naboru wniosków
od 12.09.2016 do 29.09.2016

czytaj więcej...


2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP

Termin naboru wniosków
od 30.09.2016 do 23.11.2016

czytaj więcej...


2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw/ 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Termin naboru wniosków
od 18.07.2016 do 20.01.2017

czytaj więcej...


1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw/ 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

Termin naboru wniosków
od 6.07.2016 do 31.10.2016

czytaj więcej ...


3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Termin naboru wniosków
od 24.06.2016 do 05.08.2016

czytaj więcej ...


Poddziałanie II.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP"

Termin naboru wniosków
od 06.06.2016 do 30.01.2017

czytaj więcej ...


Poddziałanie I.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Termin naboru wniosków
od 01.06.2016 do 31.12.2016

czytaj więcej ...


Poddziałanie VIII.2.1 "Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia"

Termin naboru wniosków
od 30.05.2016 do 10.06.2016

czytaj więcej ...Działanie X.1 "Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3"

Termin naboru wniosków
od 19.05.2016 do 30.05.2016

czytaj więcej ...