Jesteś zainteresowana/y finansowaniem zewnętrznym Twojego biznesu?

Poniżej przedstawiamy możliwości uzyskania środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej, rozwój firmy, szkolenia pracowników lub doposażenia stanowiska pracy.


Kredyt na innowacje technologiczne

"Kredyt na innowacje technologiczne" jako poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia Przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia w formie premii technologicznej. Pozwala ona spłacić cześć kredytu uzyskanego w banku komercyjnym na realizację inwestycji technologicznej. Głównym celem tego poddziałania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm.

czytaj więcej ...


Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu dla firm

Oferta skierowana jest dla małych, średnich i dużych firm.

czytaj więcej ...


Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Program rządowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Pracy. Do 2021 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej planuje przeznaczyć na jego realizację ok. 500 mln zł. Ma zasięg ogólnokrajowy.

czytaj więcej ...


Formy wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu oferuje jednorazową dotację dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS, absolwentów CIS na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

czytaj więcej ...