Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wartość programu 0,7 mld euro.

Program ma na celu zapewnienie działania instytucji  systemu wdrażania funduszy, stworzenie systemu informacji i promocji środków europejskich.

Beneficjenci: instytucje uczestniczące w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020.

Wszystkie projekty w ramach programu będą realizowane w trybie pozakonkursowym. Ze względu na charakter projektów pomocy technicznej ich wnioskodawcy są jednoznacznie określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.Więcej informacji na www.popt.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl (data publikacji 22.08.2014 r.)