Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wartość programu 2 mld euro.

Program skierowany dla województw Polski Wschodniej mający na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa typu startup, MŚP, ośrodki innowacji, jako animatorzy platform startowych, jednostki samorządu terytorialnego, PKP PLK S.A.

Obszary wsparcia:

  • Przedsiębiorcza Polska Wschodnia (platformy startowe dla nowych pomysłów, internacjonalizacja MŚP, wsparcie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych, wzór na konkurencję)
  • nowoczesna infrastruktura transportowa (zrównoważony transport miejski, infrastruktura drogowa)
  • ponadregionalna infrastruktura kolejowa (infrastruktura kolejowa)
  • pomoc techniczna

 

Sposób finansowania: dofinansowane mogą być tzw. koszty kwalifikowane w formie:

  • refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków)
  • zaliczki (wypłacanej na poczet planowanych wydatków)


Harmonogram naboru wniosków


Więcej informacji na www.polskawschodnia.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl (data publikacji 22.08.2014 r.)