Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wartość programu 2,2 mld euro.

Najistotniejsze kwestie to zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji oraz upowszechnianie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe.

Obszary wsparcia:

  • powszechny dostęp do szybkiego Internetu
  • e-administracja i otwarty rząd
  • cyfrowe kompetencje społeczeństwa

 

Sposób finansowania: Program Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych – publicznych i prywatnych.

Harmonogram naboru wniosków

Więcej informacji na www.polskacyfrowa.gov.pl

Opracowane na podstawie www.funduszeeuropejskie.gov.pl (data publikacji 22.08.2014 r.)