Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Zgierz (termin składania ofert 2016-12-15 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia jest usługa. Otwarcie ofert 15.12.2016 r. godz. 1300

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz (termin składania ofert 2017-01-04 12:45)
STAN: PRZYJMOWANIE OFERT
Przedmiotem zamówienia jest usługa. Otwarcie ofert 4.1.2017 r. godz. 1300

Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej (termin składania ofert 2016-11-30 12:45)
STAN: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 30.11.2016r. godz. 1300

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Miasto Zgierz (termin składania ofert 2016-11-08 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa. Otwarcie ofert 8.11.2016r. godz. 1300

Dostawa i instalacja fabrycznie nowego sprzętu serwerowego z oprogramowaniem dla Gminy Miasto Zgierz (termin składania ofert 2016-11-08 13:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa. Otwarcie ofert 8.11.2016r. godz. 1400

Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych i powiatowych, dróg wewnętrznych, chodników, parkingów, placów ,alejek w parkach oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Zgierza w sezonie Zima -2016/2017 (termin składania ofert 2016-10-28 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 28.10.2016r. godz. 1300

 
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część IV (termin składania ofert 2016-10-27 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 27.10.2016r. godz. 1300

 
Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu na terenie byłej jednostki wojskowej (termin składania ofert 2016-10-24 12:45)
 
STAN: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 20.10.2016r. godz. 1300

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Zgierzu (termin składania ofert 2016-10-20 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 20.10.2016r. godz. 1300

 
Zaprojektowanie i wykonane wiaty przystankowej zlokalizowanej na Placu Kilińskiego w Zgierzu na działce nr ewid. 55/4 (termin składania ofert 2016-10-14 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 10.10.2016r. godz. 1300
 
 
Modernizacja obiektu Hali Sportowej MOSiR, ul. Wschodnia 2 w Zgierzu (termin składania ofert 2016-10-10 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 10.10.2016r. godz. 1300

 
Budowa dojścia do peronu wraz z przejściem przez tory na terenie przystanku Zgierz-Północ realizowanego w ramach zadania pn. „Budowa układu drogowego do dworca Zgierz-Północ” – część I (termin składania ofert 2016-09-27 12:45)
 
STAN: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 27.09.2016r. godz. 1300

Przebudowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Miasto Zgierz (termin składania ofert 2016-08-16 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 Przedmiotem zamówienia jest usług. Otwarcie ofert 16.08.2016r. godz. 1300

 
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III (termin składania ofert 2016-08-12 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 12.08.2016r. godz. 1300
 
 
Dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Zgierza do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2016/2017 (termin składania ofert 2016-07-27 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia jest usługa. Otwarcie ofert 27.07.2016r. godz. 1300
 
 
Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz – część III (termin składania ofert 2016-08-02 12:45)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 2.08.2016r. godz. 1300
 
Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu – etap V(ulica Mireckiego)w ramach zadania: „Budowa odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego” (termin składania ofert 2016-08-16 12:45)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Otwarcie ofert 16.08.2016r. godz. 1300

Roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta Zgierza oraz modernizacja budynku gospodarczego w Urzędzie Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 (termin składania ofert 27.06.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 27.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 27.06.2016r. godz. 1300

Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część II (termin składania ofert 10.06.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 10.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 10.06.2016r. godz. 1300


Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz - część II (termin składania ofert 9.06.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 9.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 9.06.2016r. godz. 1300


Termomodernizacja budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu ul. Długa 29 - etap II (termin składania ofert 8.06.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 8.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 8.06.2016r. godz. 1300


 
Budowa odwodnienia ul. Zawiszy wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie (termin składania ofert 2.06.2016)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 2.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 2.06.2016r. godz. 1300


Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Chemików 9 - 11 w Zgierzu – WPF  (termin składania ofert 6.06.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 6.06.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 6.06.2016r. godz. 1300


 
Budowa odwodnienia ulicy Generała Józefa Bema w Zgierzu  (termin składania ofert 5.05.2016)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 5.05.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 5.05.2016r. godz. 1300

 
 
Wykonanie krawężników w ul. Sokołowskiej (na odcinku pomiędzy ul. Chemików a ul. Benzantronową) w Zgierzu realizowane w ramach zadania „Budowa ulicy Sokołowskiej w Zgierzu”  (termin składania ofert 29.04.2016)
 
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 29.04.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 29.04.2016r. godz. 1300


 
Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część 1 (termin składania ofert 15.04.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 15.04.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 15.04.2016r. godz. 1300


Prace remontowo-konserwatorskie wewnątrz wieży kościoła w ramach zadania pod nazwą"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej" (termin składania ofert 12.04.2016)
STAN: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa. Termin składania ofert do 12.04.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 12.04.2016r. godz. 1300


Przebudowa chodników na terenie Gminy Miasto Zgierz - część 1 (termin składania ofert 8.04.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 8.04.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 8.04.2016r. godz. 1300


Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zgierzu (termin składania ofert 22.03.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 22.03.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 22.03.2016r. godz. 1300


Modernizacja dziedzińca Gimnazjum nr 2 w Zgierzu - "Miejsce, gdzie nauka spotyka się z naturą" (termin składania ofert 14.03.2016)
STAN: UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 14.03.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 14.03.2016r. godz. 1300


Budowa kanalizacji deszczowej od rzeki Bzury do ulicy Mireckiego w Zgierzu - etap IV (ulica Karola) w ramach zadania "Budowa  odwodnienia ulicy Józefa Mireckiego" (termin składania ofert 11.02.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 11.02.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 11.02.2016r. godz. 1300

Budowa oświetlenie ulicy Milenijnej w Zgierzu, realizowana w ramach zadania "Budowa ulicy Milenijnej - Etap II" (termin składania ofert 8.02.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Termin składania ofert do 8.02.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 8.02.2016r. godz. 1300

Dostawa kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg Gminy Miasto Zgierz w roku 2016 (termin składania ofert 5.01.2016)
STAN: ROZSTRZYGNIĘTY

Przedmiotem zamówienia jest przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa dla potrzeb remontu dróg. Termin składania ofert do 5.01.2016r. do godz. 1245. Otwarcie ofert 5.01.2015r. godz. 1300.