Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

ul. Wiejska (przetarg 03.11.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

- Zgierz, ul. Wiejska 32 i 34;

- Zgierz, ul. Wiejska 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 28A

ul. Radosna (przetarg 09.09.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 września 2016 roku o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16 w sali 114, odbędzie się: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Radosnej 16 i 20.

ul. Piątkowska (przetarg 09.09.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 września 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: VII PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, oznaczonej nr ewid. 274/25 wraz z udziałem w wysokości 16/1000 w prawie własności działek stanowiących drogi dojazdowe oznaczonych nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36,274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i

ul. Aniołowska (przetarg 27.07.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza,Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Aniołowskiej 2.

ul. Wiejska (przetarg 27.7.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 27 lipca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości gruntowych: ul. Wiejska 32 i 34, ul. Wiejska 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 28A.

ul. Piątkowska 83n, nr ewid. 274/25 (przetarg 1.7.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2016 roku o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n.

ul. Piątkowska (przetarg 22.6.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83k.

ul. Piątkowska 83a, nr ewid. 274/61 (przetarg 9.6.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a.

ul. Piątkowska 83n, nr ewid. 274/25 (przetarg 12.5.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 13 maja 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n.

ul. Łódzka 83 (przetarg 7.4.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 83.

ul. Piątkowska 83k, nr ewid. 274/43 (przetarg 7.4.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 7 kwietnia 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83k, oznaczonej nr ewid. 274/43 wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości 61/1000 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i i w wysokości 280/1000 w prawie własności działki oznaczonej o nr ewid. 274/45, położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83t.

ul. Stępowizna (przetarg 17.3.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Stępowizna 71 oraz 72.

ul. Piątkowska 83a, nr ewid. 274/61 (przetarg 17.3.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 17 marca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a, oznaczonej nr ewid. 274/61 wraz z udziałem w wysokości 90/1000 w prawie własności działek gruntu stanowiących drogi dojazdowe o nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i.

ul. Piątkowska 83n, nr ewid. 274/25 (przetarg 10.3.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 10 marca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83n, oznaczonej nr ewid. 274/25 wraz z udziałem w wysokości 16/1000 w prawie własności działek gruntu stanowiących drogi dojazdowe o nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i.

ul. Wiejska (przetarg 8.02.2016) - ODWOŁANIE PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 114, odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu, przy ul. Wiejskiej 20

ul. Stępowizna (przetarg 20.01.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 20 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, sala 110, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Zgierzu, przy ul. Stępowizna 71 oraz 72.

ul. Piątkowska 83k, nr ewid. 274/43 (przetarg 14.1.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 14 stycznia 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83k, oznaczonej nr ewid. 274/43 wraz z udziałem w drogach dojazdowych w wysokości 61/1000 w prawie własności działek oznaczonych nr ewid. 274/14, 274/22, 274/27, 274/29, 274/36, 274/49, 274/51, położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h oraz ul. Ciosnowskiej 74d, 74i i w wysokości 280/1000 w prawie własności działki oznaczonej nr ewid. 274/45, położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83t.

ul. Piątkowska 83a, nr ewid. 274/61 (przetarg 17.12.2015)

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu  17 grudnia 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a oznaczone
nr ewid. 274/61.


 ul. Piątkowska 83a, nr ewid. 274/60 (przetarg 17.12.2015)

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu  17 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a oznaczone
nr ewid. 274/60.