Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Ogłoszenie o przetargu - wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych
Zamawiający: Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: „Wykonanie robót instalacyjnych i wykończeniowych w nowo wybudowanym budynku garażowo-magazynowym z zapleczem socjalnym”

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2017 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert - usługi w zakresie wyłapywania zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie, wydawanie właścicielom lub adoptującym oraz utylizację zwłok
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza konkurs ofert na: wykonanie w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku całodobowej usługi obejmującej wyłapywanie zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie, wydawanie właścicielom lub adoptującym oraz utylizację zwłok.

Konkurs ofert - konserwacja latarni gazowych
 Prezydent Miasta Zgierza w dniu 14 grudnia 2016 r. ogłasza konkurs ofert na konserwację latarni gazowych położonych przy ul. Rembowskiego i ul. Narutowicza w Zgierzu.

Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej (wynik)
Prezydent Miasta Zgierza ogłasza w dniu 19 grudnia 2016 r. konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej.

Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 20 grudnia 2016 r. ogłasza konkurs ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa ul. Długiej w Zgierzu".

Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
Prezydent Miasta Zgierza w dniu 28.10.2016 r. ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza.

Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i wykonanie urządzeń wodnych (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (regulację) rowu z Rudunek, wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjnego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i wylotu rurociągu dławiącego w ramach zadania pod nazwą "Odwodnienie Osiedla Rudunki w Zgierzu".

Konkurs ofert - remont ogrodzenia (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95-100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Remont ogrodzenia wewnętrznego Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej.

Konkurs ofert - wycinka drzew (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95 - 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Wycinkę drzew na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej.

Konkurs ofert - wykonanie ścieżki rowerowej (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Wykonanie ścieżki rowerowej od Osiedla 650-lecia do Parku Miejskiego w Zgierzu w systemie "Zaprojektuj i wybuduj".

Konkurs ofert - przebudowa infrastruktury drogowej w celu uruchomienia nowej linii komunikacyjnej (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Przebudowę infrastruktury drogowej.

Konkurs ofert - weryfikacja audytów energetycznych (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Weryfikację dwóch audytów energetycznych, dotyczących jednego obiektu zasobu komunalnego oraz jednego obiektu oświatowego, dostarczonych przez Urząd Miasta.

Konkurs ofert - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla łącznie 35 obiektów położonych w granicach Gminy Miasto Zgierz.

Konkurs ofert - wybór inspektorów nadzoru budowlanego (wynik)
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, 95- 100 Zgierz, plac Jana Pawła II 16
OGŁASZA KONKURS OFERT NA:  Wybór inspektorów nadzoru budowlanego w celu przeprowadzenia inwestycji - "Przebudowa budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu".

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Zgierskie szkoły inkubatorem cyfrowych kompetencji uczniów przydatnych w "zawodach przyszłości"

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (czwarta aukcja)
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Peugeot 407. Czwarta aukcja odbędzie się w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, w dniu 7 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 11.30 sala 114, I piętro.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego (trzecia aukcja)
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Peugeot 407. Trzecia aukcja odbędzie się w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, w dniu 23 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 sala 114, I piętro.

Konkurs ofert - Dostarczenie, montaż i rozruch sprzętu umożliwiającego projekcję filmów na świeżym powietrzu oraz przeszkolenie z jego użytkowania.
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Dostarczenie, montaż i rozruch sprzętu umożliwiającego projekcję filmów na świeżym powietrzu oraz przeszkolenie z jego użytkowania w ramach zadania pn. Letnie kino miejskie na Malince w Zgierzu - zakup sprzętu multimedialnego - Budżet Obywatelski.

Konkurs ofert - Budowa Street Workout w Parku Miejskim
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Budowę Street Workout w Parku miejskim - Budżet Obywatelski.

Konkurs ofert - Opracowanie dokumentacji projektowej
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Czereśniowej i części ulicy Dojazdowej w Zgierzu w ramach zadania"Budowa ulicy Wincentego Witosa wraz z ulicami przyległymi".

Ogłoszenie o konkursie - zaprojektowanie, dostawa i montaż sygnalizacji pożarowej w dwóch odrestaurowanych Domach Tkaczy
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w dwóch odrestaurowanych Domach Tkaczy

Konkurs ofert - Prace konserwacyjne w odrestaurowanych Domach Tkaczy w Zgierzu
Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz
OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Prace konserwacyjne w odrestaurowanych Domach Tkaczy w Zgierzu ul Rembowskiego 1 i Narutowicza 6