Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wydzierżawienie na okres do 3 lat dwóch części gruntu, o powierzchni 12 m2 każdy przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, pI. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat część gruntu, o powierzchni 12 m2 z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/3, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym, z wyłączeniem wiaty przystankowej oraz przynależnymi do obiektu schodami, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (w tym obligatoryjnie wymagana sprzedaż biletów komunikacji miejskiej)

ARCHIWALNY
Wydzierżawienie na okres do 3 lat dwóch części gruntu, o powierzchni 12 m2 każdy przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 21 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat dwóch części gruntu, o powierzchni 12 m2 każdy, z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 55/2, 55/3, położonych w 129 obrębie miasta Zgierza przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi, z wyłączeniem wiat przystankowych oraz przynależnymi do obiektów schodami, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej (w tym obligatoryjnie wymagana sprzedaż biletów komunikacji miejskiej)

ARCHIWALNY
Wydzierżawienie w okresie od 26 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. części działek położonych przy cmentarzach
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 17 października 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie w okresie: od 26 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. części działek położonych w Zgierzu, przy ul.:Targowej 11,Piotra Skargi 23,Konstantynowskiej 65-69, Konstantynowskiej 75

ARCHIWALNY
Wydzierżawienie terenu-obiektu na działalność handlowo-usługową przy pl. J. Kilińskiego

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 24 października 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16, sala 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu, o powierzchni 16 m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/1, położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na gruncie obiektem budowlanym, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - usługowej (w tym obligatoryjnie wymagana sprzedaż biletów komunikacji miejskiej)


ARCHIWALNY
Wydzierżawienie od 13 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. miejsc handlowych

PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, PI. Jana Pawła II Nr 16, pok. 114 odbędzie się: I PRZETARG USTNY OGRANICZONY na wydzierżawienie od 13 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. miejsc handlowych położonych na częściach następujących działek o nr ewidencyjnych: nr 24 w obr. 128, 55/1, 55/4 w obr. 129, nr 305 w obr. 122, nr 542/95 w obr. 126, nr 492/7 w obr.126, nr 535/12 w obr. 126, nr 383/1 w obr. 129, nr 367/19 w obr. 129


ARCHIWALNY
ul. Parzęczewska 53-65a (przetarg 22.1.2016)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres 5 lat części gruntu o powierzchni 3500m2, z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 53-65a, z przeznaczeniem na cele związane z prowadzeniem parkingu ogólnodostępnego oraz owiatowanej myjni samochodowej.

ARCHIWALNY
ul. Targowa 11, ul. Piotra Skargi 23, ul. Konstantynowska 65-69, ul. Konstantynowska 75 (przetarg 9.10.2015)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 9 października 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie w czasie od 24.10.2015r. do 2.11.2015r. części działek położonych w Zgierzu przy ul. Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul. Konstantynowskiej 65-69, Konstantynowskiej 75.
 
ARCHIWALNY
ul. Narutowicza 29 (przetarg 30.09.2015)
PREZYDENT MIASTA ZGIERZA zawiadamia, że w dniu 30 września 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II nr 16 w sali 114, odbędzie się: I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na wydzierżawienie na okres 25 lat zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Narutowicza 29.