Na szóste "Śniadanie Biznesowe" zapraszamy w środę 12 grudnia 2018 r. od godziny 9:30 do Filii nr 2 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa przy ul. Długiej 29a. 

Agenda:


9.30 – POWITANIE
Zaproszenie przedsiębiorców do udziału w Konkursie im. Rajmunda Rembielińskiego Przedsiębiorca Roku - formularze

9.45 – Mobilny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich (MPI FE) – konsultacje.
To możliwość dowiedzenia się o aktualnych i planowanych projektach, w ramach których możliwe jest pozyskanie dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz dla przyszłych przedsiębiorców – Doradca będzie obecny w punkcie konsultacyjnym na miejscu w godz.: 9:30-12:00

9.50 – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Łódzka Strefa Inwestycji.
• nowe zasady udzielania wsparcia przedsiębiorcom planującym nowe inwestycje w Zgierzu i powiecie zgierskim.
• główne aspekty udzielania zwolnień z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowej inwestycji, główne korzyści i wymogi, rodzaje projektów, które mogą liczyć na wsparcie oraz procedura wydawania decyzji o wsparciu.

10.20 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
• Platforma Usług Elektronicznych:
- elektroniczne zaświadczenia lekarskie - co każdy przedsiębiorca wiedzieć powinien:
podstawowe informacje o elektronicznych zwolnieniach z pozycji przedsiębiorcy i ubezpieczonego, jak pobrać dane o elektronicznym zwolnieniu lekarskim swoim
lub pracownika, archiwizacja elektronicznych zwolnień, kontrola zwolnień lekarskich- wykorzystanie PUE – e-składka – nowy wymiar rozliczeń
• Świadczenia przedemerytalne, zasady nabywania prawa do świadczenia przedemerytalnego, obowiązująca kolejność zdarzeń, wymagana dokumentacja.

10.50 – 11.20 – networking + śniadanie biznesowe

11.20 – 12.00 – wykład motywacyjny „Sukces to tylko kwestia szczęścia, zapytaj każdego nieudacznika” – Ile osób tyle definicji sukcesu. Tymczasem aby odnieść sukces potrzebne są 4 rzeczy: przywództwo, wyposażanie ludzi w odpowiednie narzędzia, nastawienie, relacje.
Według badań Uniwersytetu Stanforda 87 % sukcesu to umiejętność dogadywania się z ludźmi, 13% to wiedza o produkcie. Jak się z ludźmi dogadać? Jak nawiązywać dobre
relacje? W jaki sposób je utrzymywać? Poznaj zasady, którymi posługują się najwięksi Liderzy Andrzej Maciejewski, trener, coach i mówca, The John Maxwell Team

Plakat wydarzenia