Kampania Państwowej Inspekcji Pracy "Pracuję legalnie" to trzyletnia, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z obszaru legalności zatrudnienia, której realizacja planowana jest na lata 2017-2019

Jej zadaniem jest podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana jest do pracodawców i pracowników (również spoza UE – ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy). Szczegółowe informacje na stronie http://prawawpracy.pl.

Wykaz szkoleń zaplanowanych we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy w 2018 r. 

W województwie łódzkim, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi (OIP Łódź) organizuje bezpłatne szkolenia m.in. w Zgierzu. 

Zgierski Oddział Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Zgierz, ul. 1. Maja 65) zaprasza wszystkich zainteresowanych (również spoza ŁIPH): 

  • 7 marca 2018 r. godz. 13:00-15:00 - bezpłatne szkolenie dla pracodawców na temat zatrudniania cudzoziemców - stan prawny po 01.01.2018 r.  
  • 19 kwietnia 2018 r. godz. 13:00-15:00 - bezpłatne szkolenie na temat podstaw prawnych zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) - aspekty prawne i faktyczne.