Od stycznia br. obowiązują nowe zasady opłacania i podziału składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki opłaca się jednym przelewem na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłata pokrywa w pierwszej kolejności najstarsze zaległości na koncie. Jest to istotne dla prowadzących działalność gospodarczą opłacających dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku pokrycia zaległości i tym samym po wystąpieniu niedopłaty w bieżących opłatach, traci się prawo do ubezpieczenia chorobowego i świadczeń z nim związanych.