Dzień Kobiet stał się okazją do inauguracji drugiej edycji projektu "Biznes jest kobietą", do którego zaproszone są wszystkie panie po 29 roku życia zainteresowane założeniem działalności gospodarczej. Szczególnie mile widziane są kobiety 50+.

Zgierzanki mogą liczyć na szeroko pojętą pomoc w postaci szkoleń i warsztatów z podstaw zakładania i prowadzenia firmy czy indywidualnego doradztwa ekspertów, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Autorki 80 najlepiej przygotowanych biznesplanów dostaną dodatkowo dotację na rozpoczęcie działalności w wysokości 23 398,68 zł (na rok), półroczne wsparcie pomostowe w wysokości 1850 zł oraz nieodpłatną pomoc w wybranych zakresach (np. księgowości, prawa, marketingu, obsługa klienta, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania).

Porozumienie w sprawie wspierania przedsiębiorczości podpisali w środę 8 marca 2017 r. Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski oraz przedstawiciel firmy IT Rent Marcin Trzciński.

Plakat promocyjny