Ponad 83 mln zł trafi na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników z mikro, małych i średnich firmach w regionie łódzkim.

Zachęcam do ubiegania się o kolejne unijne pieniądze - mówił Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Najnowszy konkurs dotyczy tzw., bonów szkoleniowych i przewidziana pula wynosi ponad 83 miliony złotych. Nabór potrwa między 28 lutego a 14 marca. Niezbędne szkolenia, czy dofinansowanie do studiów podyplomowych będzie można wybierać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), czyli platformy na której znajdują się oferty firm usługowych.

W ramach konkursu możliwe są następujące typy projektów:
  • wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami   przedsiębiorstw poprzez realizację usług rozwojowych;
  • dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw;
  • wdrażanie zarządzania strategicznego (w tym zarządzania zasobami ludzkimi) i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;
  • wsparcie doradcze na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej;
  • zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania planu restrukturyzacji.

Potencjalny beneficjent z województwa łódzkiego w tym konkursie będzie musiał zrealizować trzy rzeczy: zrekrutować do projektu przedsiębiorców i min. 4 tysiące pracowników, następnie będzie podpisywał z firmami umowy i przekazywał bony rozwojowe dla pracowników – dodała Joanna Skrzydlewska, członek zarządu WŁ. - W bazie znajduje się szeroki wachlarz szkoleń: coaching, mentoring, doradztwo, studia podyplomowe i wszelkiego rodzaju inne szkolenia.

Dla firm szkoleniowych czy uczelni zainteresowanych wpisaniem się do BUR w dniu 17 marca zostanie zorganizowana konferencja PARP i Urzędu Marszałkowskiego. W mobilnym BUR będzie można się zapisać, a także uzyskać wszelkie niezbędne informacje.
Źródło: www.lodzkie.pl