W dniu 30 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok.


W zakresie I i II osi priorytetowych, które znajdują się w obszarze zainteresowania naszych beneficjentów, zaplanowano aż 9 naborów!

Jako pierwsze zostaną ogłoszone konkursy, dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, projektów B+R firm oraz kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych pod inwestorów. W I połowie roku rozpocznie się także I etap znanego już konkursu na Modele biznesowe MŚP, w którym przedsiębiorcy będą przygotowywać strategie nowego modelu biznesowego. W III i IV kwartale 2017 roku uruchomiony zostanie II etap w/w naboru, w którym opracowany nowy model biznesowy będzie wcielany w życie. 

Pobierz harmonogram naborów (pdf)