Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ma przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu globalnym” oraz konferencję podsumowującą projekt „DIST - Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship” (Promocja przedsiębiorczości poprzez wideo-historie biznesowe)

www.distproject.eu

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. odbędą się V Targi Pracy Powiatu Zgierskiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż  od dnia 25.07.2017 roku  zostaje wznowione wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Województwo łódzkie oraz małopolskie to kolejne regiony, które udostępnią przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020. 

W Łódzkiem projekt niskooprocentowanych instrumentów zwrotnych kontynuowany będzie pod nazwą „Jeremie 2”. 14 września 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał 7 umów z pośrednikami finansowymi na łączną kwotę 129 mln zł. Tym samym BGK przekazał środki na uruchomienie pożyczek dla firm z województwa łódzkiego oraz małopolskiego.