Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż w dniu 21 września 2017 r. odbędą się V Targi Pracy Powiatu Zgierskiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu uprzejmie informuje, iż  od dnia 25.07.2017 roku  zostaje wznowione wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Pracodawców z powiatu zgierskiego zapraszamy do udziału w konkursie ”PRACODAWCA ROKU 2016”

Ponad 83 mln zł trafi na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników z mikro, małych i średnich firmach w regionie łódzkim.