Dzień Kobiet stał się okazją do inauguracji drugiej edycji projektu "Biznes jest kobietą", do którego zaproszone są wszystkie panie po 29 roku życia zainteresowane założeniem działalności gospodarczej. Szczególnie mile widziane są kobiety 50+.

Darmowe uprawnienia i wykształcenie zawodowe bez kosztów.

Zapraszamy przedsiębiorców oraz samorządy zainteresowane współpracą z rynkiem wschodnim do udziału w misji gospodarczej do Mińska, Witebska i Orszy (Białoruś), która odbędzie się 21-25 marca 2017 r. Misja ma charakter wielobranżowy. Głównym celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską i Białorusią, a także prezentacja potencjału gospodarczego województwa łódzkiego.

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania oraz Amway Polska zapraszają na konferencję: Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?

Do końca lutego można składać wnioski uczestnictwa w projekcie "Od zwolnienia do zatrudnienia". Oferta skierowana jest do stu mieszkańców województwa łódzkiego, którzy utracili pracę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy lub zwolnieniem są zagrożeni.