DEMOGRAFIA

stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Gęstość zaludnienia: 1356 osób/km2


Bezrobocie ogółem: 2842


Podmioty gospodarcze wpisane do REGON

ogółem: 5669
sektor publiczny: 123
sektor prywatny: 5546