W dniu 16 października 2015 r. we wnętrzach Parku Kulturowego Miasto Tkaczy podpisano wielostronne porozumienie Władz Miasta z Przedsiębiorcami, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką i instytucjami otoczenia biznesu, powołujące Radę Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zgierza.

Rada pełni funkcję opiniodawczą i doradczą w zakresie spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. Reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze i wspiera działania Prezydenta poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomości problemów związanych z lokalną gospodarką.

Rada uprawniona jest do podejmowania inicjatyw w zakresie zgłaszania projektów rozwiązań, uczestniczenia w przygotowywaniu projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta istotnych dla rozwoju gospodarczego miasta.       
               
         
Zgodnie z preambułą „Powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza w skład, której wchodzą specjaliści i praktycy w dziedzinie gospodarki ma na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego Gminy Miasto Zgierz”.


  PorozumienieSkład Rady gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza:

 • prof. Piotr Kula - przedstawiciel Politechniki Łódzkiej
 • dr Jarosław Grabarczyk - Zastępca Kanclerza ds. socjalnych i ogólnych Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Kazimierz Kubiak - Pełnomocnik ds. kontaktów z przedsiębiorcami na Społecznej Akademii Nauk
 • Maciej Plutecki - Dyrektor Biura Regionalnego Związku Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej Lewiatan
 • Bartosz Rzętkiewicz - Zastępca Dyrektora departamentu Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Jacek Wasiela - przedsiębiorca
 • Małgorzata Rosołowska-Pomorska - przedsiębiorca, właścicielka firmy "Adrian Fabryka Rajstop
 • Piotr Karasiewicz - Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu
 • Bohdan Bączak - Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
 • Mariusz Miśkiewicz - Naczelnik Wydziału Obsługi Przedsiębiorców, Działalności gospodarczej i Transportu
 • Kazimierz Karol Pruski - przedsiębiorca, współwłaściciel firmy SKOMUR s.c.J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek
 • Marta Pietrak-Kędzierawska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

 

  Zarządzenie w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza
Zarządzenie w sprawie określenia liczby i powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza